πληροφορίες ΜΜΜ

Αποζημίωση 24ης απεργίας στα ΜΜΜ για τον μήνα Φεβρουάριο

April 25, 2017

    Οι αποζημιώσεις των 24ωρων απεργιών για τις μηνιαίες κάρτες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ θα δίνονται στους κατόχους με την παράδοση των αντίστοιχων κουπονιών στον εκδότη, από την έναρξη διάθεσης των μηνιαίων κουπονιών μηνός Μαΐου, έως την 10η Μαΐου από όλα τα εκδοτήρια και μέχρι τις 15.05.2017 από το εκδοτήριο της Ο.ΣΥ Α.Ε στην Ακαδημίας και από το εκδοτήριο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε στο σταθμό Ομόνοια.

    Previous