Προσωρινές Τροποποιήσεις Γραμμών

November 7, 2016

  Γραμμές Νο: 11 ΠΥΛΑΙΑ – Ν.Σ.Σ. – 12 ΚΤΕΛ – Κ.ΤΟΥΜΠΑ, 30 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΗ
  Από: 07/11/2016 Λόγω έργων οδοποιίας στην οδό Βοσπόρου, τα λεωφορεία ακολουθούν τις εξής διαδρομές:

  Γρ. 11 προς Ν.Σ.Σ. :  Παπάφη – Μπότσαρη – Παπαναστασίου

  Γρ. 12 προς Κάτω Τούμπα : Παπάφη – Κανάρη – Απόλλωνος- Αμφιπόλεως.

  Γρ. 12 προς ΚΤΕΛ : Αμφιπόλεως – Απόλλωνος -Κανάρη – Παπαναστασίου – Καραμανλή – Καυτατζόγλου.

  Γρ. 30 προς Αποθήκη : Αμφιπόλεως – Κανάρη  – Παπάφη – Μπότσαρη

  Γρ. 30 προς Τριανδρία : Μπότσαρη – Κανάρη  – Παπάφη – Απόλλωνος- Αμφιπόλεως

  Δεν πραγματοποιούνται οι στάσεις: Βοσπόρου, Πάρκο, Ανατολικής Θράκης, Αρτάκης και Παπάφη.

  Previous