Δωρεάν μετακίνηση ανέργων

April 25, 2023

    Με την ισχύ του Ν.4331/2015 (άρθρο 77),κυρώθηκε η υπ’ Αριθμ. Οικ. Α-40580/3128 /30.06.2015 ΚΥΑ για την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

    • Οι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς του δικτύου Ο.Α.Σ.Α..(περιλαμβανομένων και των γραμμών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών).
    • Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Συγκοινωνιών Αθηνών, έως ότου εκδοθεί ηλεκτρονική κάρτα ανέργων από τον ΟΑΕΔ, αποδέχονται την επίδειξη οιουδήποτε αποδεικτικού ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (Δελτίο Αστ. Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Βιβλιάριο ασφ.Φορέα) καθώς και πρόσφατη βεβαίωση (τρέχοντος μηνός) ή ισχύουσα κάρτα ανέργου, αμφοτέρων εκδοθέντων από τον ΟΑΕΔ.

    moovit_logo_header

    Previous