הנחיות לתיקון בעיית

February 19, 2016

  אי דיוק בזמנים

  For English instructions please scroll down

  כיום, משתמשים רבים נתקלים בבעיה של חוסר דיוק בזמנים והיעדר זמני אמת. סיבה אפשרית לבעיה היא הגדרת איזור זמן שגויה.

  עליכם לוודא כי איזור הזמן המוגדר הוא GMT+3 אתונה.

  שינוי איזור הזמן לא ישנה את השעה שאתם רואים בסמארטפון אך יתקן את בעיית הזמנים באפליקציה.

  Timezone_android_hebrew

  הסבר מילולי לשינוי איזור הזמן:

  • למשתמשי SAMSUNG: הגדרות>כרטיסיית “עוד”>תאריך ושעה>בחר איזור זמן> GMT+3 אתונה.
  • למשתמשי LG: הגדרות>שעה ותאריך>בחר איזור זמן> GMT+3 אתונה.

  ————————————————

  How to change timezone in Moovit in order to fix the time inaccuracy problem:

  The inaccuracy problem is occurring due to winter clock problem with Jerusalem-TimeZone.

  You have to change your phone’s TIME ZONE to GMT+3 ATHENS and it’ll work just fine. Your devices time will not change however it will fix the time in the app. 

  Timezone_android

  • Samsung user: Settings > More > Date and time > Select time zone > GMT+3 Athens.
  • LG user: Settings >Date & time > Select time zone > GMT+3 Athens.

  Previous