Rakevet_Israel_Landscape

סגירה זמנית של מקטע אשדוד – אשקלון בשני הכיוונים

February 8, 2017

  החל בלילה שבין יום ה’ 9.02.2017 ליום ו’ 10.02.2017 בשעה 01:00 ועד לכניסת השבת ייסגר מקטע אשדוד – אשקלון בשני הכיוונים ויחולו שינויים בתנועת הרכבות.

  תנועת הרכבות תחודש במוצאי השבת.

  לרשות הנוסעים תעמודנה הסעות בין תחנות אשדוד ואשקלון, אתם יכולים למצוא את ההסעות בתוך האפליקציה!

  זמני ההסעות

  אשדוד – אשקלוןאשקלון – אשדוד
  07:3805:40
  07:5506:18
  08:3806:40
  08:5507:18
  09:3807:40
  09:5508:18
  10:3808:40
  10:5509:18
  11:3809:40
  11:5510:18
  12:3810:40
  12:5511:18
  13:3811:40
  13:5512:18
  14:3812:40
  14:5513:18
  15:3813:40
  15:5514:18

  נסיעה טובה!

  Previous