סגירה זמנית של מקטע ת"א סבידור מרכז - חיפה חוף הכרמל

April 13, 2016

  הסגירה והשינויים יחולו בלילה שבין יום ד’ 13.4.16 ליום ה’ 14.4.16 (בשעה 00:01) ועד יום ו’ 15.4.16 כולל, ובמסגרתם יסגרו לתנועה מקטע ת”א האוניברסיטה – בית יהושע ותיסגר גם תחנת הרצלייה. כמו כן, יחולו שינויים במסלולי הרכבות מצפון ומדרום לת”א. במוצ”ש 16.4.16 תיפתח תחנת הרצלייה וימשכו חלק מהשינויים בתנועת הרכבות.

  להלן פירוט השינויים:

  • מכיוון צפון אל תחנות ת”א ודרומה

   – רכבות הלילה בין תחנות נתב”ג ונהרייה: הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת נתניה.

  הרכבת תעמיד שירותי הסעות בין תחנת נתניה לתחנת נתב”ג:

  1. מסלול ישיר בשעות 01:42, 02:42, 03:42, 04:42, 05:24.
  2. מסלול מאסף מתחנת נתניה לתחנת נתב”ג עם עצירות בתחנות הרצלייה ותל אביב סבידור-מרכז בשעות 01:42, 02:42, 03:42, 04:42, 05:24 (ההסעה היוצאת בשעה 05:24 תעצור גם בתחנת בית יהושע).

   – קו נהרייה – באר שבע: ביום חמישי 14.4.16 הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת חיפה חוף הכרמל ואילו ביום שישי, 15.4.16 הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת בנימינה.

   – קו נהרייה – מודיעין: הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת בנימינה. לנוסעים המעוניינים להגיע לתחנות ת”א ודרומה מהן מומלץ לרדת בתחנת חיפה חוף הכרמל ולהשתמש בשירותי האוטובוסים המתוגברים ע”י משרד התחבורה.

   – קו בנימינה – אשקלון/רחובות – בנימינה: הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת בית יהושע.

  לוח זמנים תגבור אוטובוסים.

   – קו נתניה – אשקלון/ראשונים: הקו לא יופעל לכיוון דרום.

   – קו הרצלייה – בית שמש – ירושלים: הקו לא יופעל לכיוון דרום.

   – קו חיפה מרכז השמונה – ב”ש מרכז: ביום חמישי 14.4.16, הרכבות היוצאות מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעות הבאות תבוטלנה: 06:36, 07:36, 08:36, 09:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36.

  • מכיוון דרום אל תחנות ת”א וצפונה:

   – רכבות הלילה נתב”ג – נהרייה: הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת ת”א סבידור-מרכז. הרכבת תעמיד שירותי הסעות במסלול מאסף מתחנת ת”א סבידור-מרכז לתחנת נתניה (עם עצירה בהרצלייה) בשעות 01:03, 02:03, 03:03, 04:03, 05:03.

   – קו ב”ש – נהרייה: הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת ת”א סבידור-מרכז.

   – קו מודיעין – נהרייה: הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת ת”א סבידור-מרכז.

   – קו אשקלון/רחובות – בנימינה: הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת ת”א סבידור-מרכז.

   – קו אשקלון/ראשונים – נתניה: ביום חמישי 14.4.16, הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת ת”א סבידור-מרכז.

   – קו ירושלים – בית שמש – הרצלייה: ביום חמישי 14.4.16, הרכבות תפעלנה במסלול מקוצר ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת”א ההגנה. תשומת לב הנוסעים לשעות יציאת הרכבת מת”א ההגנה ותכנון זמן הגעה המתחשב ברכבות קישוריות וזמני המתנה.

  ביום שישי 15.4.16, הרכבות תסיימנה נסיעתן בתחנת ת”א סבידור-מרכז.

   – קו ב”ש מרכז – חיפה מרכז השמונה: ביום חמישי 14.4.16, הרכבות היוצאות מתחנת ב”ש מרכז שעות הבאות תבוטלנה: 06:38, 07:38, 08:38, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38, 18:38.

  מוצ”ש 16.4.16:

  קו נהרייה – מודיעין:

  • הרכבת היוצאת מתחנת מודיעין מרכז בשעת 21:11 תסיים נסיעתה בתחנת תל אביב סבידור-מרכז.קו נהרייה – ב”ש: הרכבת היוצאת מתחנת ב”ש מרכז בשעה 21:01 תסיים נסיעתה בתחנת תל אביב סבידור-מרכז.

  רכבות הלילה בין תחנות נתב”ג ונהרייה תפעלנה כרגיל.

  download button-01-2

  Previous