Israel_Train_Changes

סגירה זמנית של תחנות תל אביב ושינויים משמעותיים בתנועת הרכבות

September 13, 2016

  החל מיום ב’ 19.9.2016 (בשעה 00:15) ועד ליום ג’ 27.9.2016 בשעה 05:00 לפנות בוקר תיסגרנה תחנות תל אביב האוניברסיטה, תל אביב סבידור מרכז ותל אביב השלום

  בשל סגירת תחנות תל אביב יחולו שינויים משמעותיים בלוח הזמנים ובמסלולי הרכבות, תצומצמנה תנועת הרכבות ויחולו שינויים במסלולים הקבועים.

  במהלך הסגירה יתגבר משרד התחבורה את קווי האוטובוס.

  Moovit מעודכנת עם כל המידע, וכל המסלולים המומלצים באפליקציה לוקחים בחשבון את המקטעים והתחנות הסגורים.

  להלן עיקרי השינויים הצפויים של הרכבת:

  • הרכבת היוצאת מתחנת ב”ש מרכז ביום א’ 18.9.16 בשעה 22:59 תסיים נסיעתה בתחנת ת”א ההגנה (במקום נתניה).
  • הרכבת היוצאת מתחנת נהרייה ביום א’ 18.9.16 בשעה 23:15 תסיים נסיעתה בתחנת הרצלייה (במקום מודיעין).
  • רכבות מ/אל כיוון צפון: ניתן להגיע מ/אל תחנת הרצלייה (ללא החלפה). מומלץ לנסוע מ/אל תחנת חיפה חוף-כרמל ומשם להמשיך באוטובוס לכיוון תל אביב / נהרייה.
  • רכבות מ/אל כיוון דרום: ניתן להגיע ברכבת מ/אל תחנת תל אביב ההגנה.
  • מסלול ייעודי במהלך הסגירה: יופעלו שני מסלולי נסיעה ייעודיים: בנימינה- הוד השרון, בשני הכיוונים (דרך בני ברק) ומסלול עוקף תחנות תל-אביב בקו נהרייה – באר שבע מרכז, בשני הכיוונים.
  • קו ירושלים – הרצלייה: תחנות ירושלים מלחה וירושלים גן החיות התנ”כי תהיינה סגורות, ניתן לנסוע בין תחנות לוד-רמלה-בית שמש בלבד.
  • רכבות הלילה לנתב”ג: תפעלנה מ/אל תחנת הרצלייה. יופעלו שירותי הסעות בין תחנת הרצלייה ותחנת נתב”ג דרך תחנת ת”א סבידור מרכז, בשני הכיוונים.

  closuremap

  שירותי הסעות ייעודיים (חינם) בין תחנות תל אביב והרצלייה:

  קו 777 – מופעל ע”י חברת דן

  ייסע במסלול סיבובי ויעצור בתחנות: תחנת תל אביב ההגנה, רחוב המסגר/יצחק שדה, תחנת תל אביב השלום, תחנת תל אביב סבידור מרכז, תחנת תל אביב ההגנה

  תדירות הקו :

  06:00-09:00  – מלא וסע

  09:00-20:00 – כל 10 דקות

  20:00-23:00 – כל 20 דקות

   קו 888 – מופעל ע”י חברת מטרופולין

  ייסע במסלול סיבובי ויעצור בתחנות: תחנת הרצלייה, תחנת תל אביב סבידור מרכז, תחנת תל אביב השלום, תחנת תל אביב סבידור מרכז, תחנת הרצלייה

  תדירות הקו:

  06:00-09:00  – מלא וסע

  09:00-15:00 – כל 10 דקות

  15:00-19:00 – כל 5 דקות

  19:00-23:00 – כל 10 דקות

  קו 999 – מופעל ע”י חברת דן

  מסלול 1: תחנת הרצלייה, תחנת תל אביב האוניברסיטה, תחנת תל אביב ההגנהמסלול 2: תחנת ההגנה, תחנת תל אביב האוניברסיטה, תחנת הרצלייה

  תדירות הקו: כל 20 דקות

  Previous