RAVKAV

עדכון חשוב על כרטיס רב קו

August 16, 2018

  החל מסוף חודש אוגוסט, יחדלו הנהגים בירושלים מלהטעין כרטיסי רב קו עבור הנוסעים, מהלך שצפוי להתרחב בעתיד הקרוב גם בשאר הארץ.

  נוסע שיעלה לקו בלי רב קו טעון, יאלץ לרכוש מהנהג רב קו חדש בעלות של 5 שקלים – בנוסף למחיר הנסיעה ולשלם סך של 10.90 ש”ח.

  הכרטיס הנרכש יהיה כרטיס אנונימי ויהיה טעון בנסיעה בודדת בלבד.

  קשישים יוכלו להמשיך לרכוש כרטיסי נייר חד פעמיים בודדים אצל הנהג מתוך הבנה והתחשבות בפערים הטכנולוגיים.

  נסיעה טובה!

   

  קודם