shana-tova

פעילות קווי תחבורה ציבורית במהלך חגי תשרי

September 6, 2018

  להלן פרטי פעילות קווי התחבורה הציבורית במהלך חגי תשרי

  ראש השנה

  09.09 ערב ראש השנה- הקווים יפעלו במתכונת יום שישי

  10.09 ראש השנה- אין שירות של תחבורה ציבורית

  11.09 ראש השנה- הקווים יפעלו במתכונת מוצ”ש

  יום כיפור

  18.09 ערב יום כיפור- הקווים יפעלו במתכונת יום שישי מצומצמת (קווי השירות יפסיקו לפעול בהדרגה)

  19.09 יום כיפור- תחילת השירות בשעה 20:30

  סוכות

  23.09 ערב סוכות- הקווים יפעלו במתכונת יום שישי

  24.09 חג סוכות- הקווים יפעלו במתכונת מוצ”ש

  25-29.09 חול המועד סוכות

  שמחת תורה

  30.09 הושענא רבה- הקווים יפעלו במתכונת יום שישי

  01.10 שמחת תורה- הקווים יפעלו במתכונת מוצ”ש

  שנה טובה ונסיעות מתוקות!

  קודם