תקנה חדשה של משרד התחבורה

תקנה חדשה של משרד התחבורה לגבי נסיעות שיתופיות

January 7, 2018

  נהגי קארפול יקרים,

  לעדכונכם כי תקנה חדשה של משרד התחבורה מאפשרת לבעלי רכב פרטי, שיעמדו בתנאים שקבע משרד התחבורה, לבצע נסיעות שיתופיות שלא למטרות רווח בכלי הרכב שברשותם.

  על פי התקנה החדשה, בעל רכב פרטי יוכל לבצע עד שתי נסיעות שיתופיות ביום ברכבו הפרטי. מספר הנוסעים בהסעה לא יעלה על ארבעה נוסעים, מלבד הנהג. כמו כן, בעל הרכב לא יוכל להסיע נוסעים מזדמנים, אלא רק כאלה שתיאמו את נסיעתם מראש.

  בהתאם לתקנה החדשה, הסכום המירבי לכל קילומטר של נסיעה יעמוד על 2 ש”ח לכל היותר, וההוצאות הישירות יחולקו שווה בשווה בין כל נוסעי הרכב באותה נסיעה, לרבות הנהג. התקנות יכנסו לתוקף בתוך 30 יום מפרסומן ברשומות הכנסת.

  כפועל יוצא של התקנה החדשה עידכנו באפליקציה את המחירים שניתן לגבות מהנוסעים עבור נסיעה שיתופית ב- Moovit Carpool.

  מאחלים לכם המשך נסיעות שיתופיות מוצלחות!

  Moovit Carpool

  קודם