กลับไป

เตรียมเปิดเส้นทาง "กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์" กรกฎาคมนี้

June 10, 2024

  วันที่ 5-8 มิถุนายน 2567 รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมประชุมกับ รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว โดยในการหารือได้มุ่งเน้นประเด็นหารือใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

  1.แผนการเปิดเดินรถระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุดรธานี –หนองคาย – เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) รวมถึง แผนการทดลองเดินรถเสมือนจริง ซึ่งกำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2567

  2.แผนพัฒนาตลาดด้านการท่องเที่ยว

  3.แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

  4. การเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าระหว่าง ไทย – ลาว- จีน โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหารือด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดน/ผ่านแดนระหว่างประเทศ

  เตรียมเที่ยวลาว รฟท.เตรียมเปิดเส้นทาง "กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์" เปิดทดลองก.ค.นี้

  แหล่งข่าว: sanook

  ก่อนหน้า