กลับไป

อัปเดตข่าวการให้บริการรถไฟฟ้า

December 12, 2023

  รถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริการเต็มอัตรา 98 ขบวน เชื่อมโยงการเดินทาง 3 จังหวัด เปิดเช้า ปิดดึก

  • ปัจจุบันรถไฟฟ้าบีทีเอสจัดขบวนรถไฟฟ้าให้บริการเต็มอัตราสูงสุดถึง 98 ขบวน 392 ตู้
  • โดยภายใน 1 ขบวนมี 4 ตู้โดยสาร ให้บริการทั้งหมด 60 สถานี

  ารเปิดให้บริการ และความถี่ในการเดินรถ

  • สายสุขุมวิท เริ่มให้บริการเช้าตรู่ตั้งแต่เวลา 05.15 – 24.00 น. มีความถี่สูงสุดในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า และเย็นอยู่ที่ 2.40 นาที/ขบวน
  • สายสีลม เริ่มให้บริการเวลา 05.30 – 24.00 น. ความถี่การเดินรถสูงสุดในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า และเย็นอยู่ที่ 3.45 นาที/ขบวน

   

   

  ก่อนหน้า