กลับไป

อัปเดตข่าวการให้บริการ

February 13, 2024

  เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่มีนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีมติเห็นชอบโอนภารกิจโครงการรถไฟฟ้าที่จะต้องลงทุนก่อสร้างใหม่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (กทม.) กลับคืนไปให้กระทรวงคมนาคม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสายสีเงิน สายสีเงิน และสายสีฟ้า

  ซึ่งมีข้อพิจารณาแล้วว่า:

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน มีเส้นทางระหว่างบางนา-เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมระยะทาง 19.7 กิโลเมตร จำนวน 14 สถานี จะเชื่อมต่อกับสายสีเขียว ที่สถานีบางนา และสายสีเหลือง ที่สถานีศรีเอี่ยม โดยพบว่าเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของกรมทางหลวง สังกัดกระทรวงคมนาคม และเส้นทางเกินครึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

  ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-เชื่อมทองหล่อ รวมระยะทาง 16.3 กิโลเมตร จำนวน 15 สถานี จะมีสถานีใหม่ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าถึง 5 สาย ทั้งสายสีชมพู, สายสีน้ำตาล, สายสีเหลือง, สายสีส้ม และสายสีเขียว ที่สถานีทองหล่อ แต่เส้นทางส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงคมนาคม

  และโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า เส้นทางดินแดง-เชื่อมสาทร รวมระยะทาง 9.5 กิโลเมตร มีจำนวน 9 สถานี ตามแผนจะเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงิน ที่สถานีเพลินจิต ศาลาแดง

  เหตุผลที่โอนคืนรัฐบาล:

  เนื่องจาก กทม.ไม่มีงบประมาณเพียงพอหากดำเนินการเอง เพราะมีโครงการอื่นที่จำเป็นมากกว่า รวมถึงประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่า หากรัฐบาลดำเนินการระบบตั๋วร่วมที่ต้องเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่มีเกือบ 10 สายทางในปัจจุบัน และโครงการที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งขั้นตอนจากนี้จะเสนอให้ผู้ว่าฯ กทม.ลงนาม และแจ้งต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้พิจารณา

  นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า รถไฟฟ้าที่ กทม.จะตั้งใจเดินหน้าทำเองคือ สายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงบางหว้า เชื่อมตลิ่งชัน ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร มูลค่า 7,000 ล้านบาท

  แหล่งข่าว: Thai PBS

  ก่อนหน้า