กลับไป

อัปเดตข่าวการให้บริการ

March 21, 2024

  รถไฟฟ้า 20 บาท’ ในรอบ 5 เดือน ดันผู้โดยสารใช้บริการเพิ่ม 18%

  ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการในการดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาท (20 บาทตลอดสาย) กรมการขนส่งทางราง รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 14 มีนาคม 2567 พบว่า:

  • รถไฟชานเมืองสายสีแดง ทั้งสายกรุงเทพอภิวัฒน์ – ตลิ่งชัน และสายกรุงเทพอภิวัฒน์ – รังสิต มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 27,683 คน/เที่ยว (เพิ่มขึ้นจากก่อนมีมาตรการฯ 27.97%)
  • รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – คลองบางไผ่ มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 65,179 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจากก่อนมีมาตรการฯ 14.39%)

  เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งสายสีแดง และสายสีม่วง พบว่าภายหลังมีมาตรการอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย มีผู้โดยสารใช้บริการรวมสองสายเฉลี่ยวันละ 92,714 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้น 17.94% จากเดิมก่อนมีมาตรการฯ ทั้งสองสายรวมกัน

  นายสุริยะ กล่าวต่อว่า การดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาลนั้น จากการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พบว่ามาตรการดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึงวันละ 2,640,000 บาท และคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน ลดภาวะมลพิษ และลดการใช้พลังงานภายในประเทศได้อีกด้วย

  ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคจากการเพิ่มการเดินทางของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ โดยกระทรวงคมนาคมได้เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายใน และภายนอกสถานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบราง เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางเดิน ทางรถจักรยาน เป็นต้น

   

  'รถไฟฟ้า 20 บาท' ในรอบ 5 เดือน ดันผู้โดยสารใช้บริการเพิ่ม 18%

   

  แหล่งข่าว: bangkokbiznews

  ก่อนหน้า