กลับไป

อัปเดตการให้บริการ รถประจำทาง ประจำสัปดาห์

October 4, 2021

  ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

  เวลาให้บริการ

  จากเดิม ให้บริการ เวลา 05.00 – 21.00 น. (เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง)

  เป็นให้บริการ เวลา 05.00 – 22.00 น. (เวลา 22.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

   

  เพิ่มความถี่ในการปล่อยร

  ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (05.00 – 08.00 น.) และ

  ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ถึงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (16.00 – 22.00 น.) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 – 10 นาที หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈

  #รถประจำทาง #ขสมก #รถเมล์ #กรุงเทพมหานคร #BMTA #Bangkok

  ก่อนหน้า