กลับไป

อัปเดตการให้บริการ ขสมก ประจำสัปดาห์

October 17, 2021

  ขสมก. ให้บริการเดินรถตามเวลาปกติ หลัง ศบค. ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว เริ่ม 16 ต.ค.นี้

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะให้บริการรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทาง ตามเวลาปกติ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นรถโดยสารบริการตลอดคืน (รถกะสว่าง) ที่ยังคงงดให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม ศบค. ที่มีการปรับลดระยะเวลา การห้ามออกนอกเคหสถาน จากเดิมเวลา 22.00 – 04.00 น. ปรับลดลงเป็นเวลา 23.00 – 03.00 น.
  ขสมก. จึงจัดแผนการเดินรถโดยสารให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม ศบค. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. ให้บริการรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทาง ตามเวลาปกติ รถโดยสารคันแรกออกจาก
  ท่าต้นทาง เวลา 04.00 น. รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง เวลา 22.00 น. หรือตามเงื่อนไข
  ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นรถโดยสารบริการตลอดคืน (รถกะสว่าง) ยังคงงดให้บริการ
  2. จัดรถออกวิ่ง 100 % (2,886 คัน/วัน) หรือจัดรถออกวิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการ
  ของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา โดยมีเที่ยววิ่งเฉลี่ย วันละประมาณ 25,000 เที่ยว

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈

  #รถประจำทาง #รถเมล์ #ขสมก #กรุงเทพมหานคร #Bangkok #BMTA

  ก่อนหน้า