กลับไป

บอกลารถร้อน ขสมก. เปลี่ยนรถเป็นปรับอากาศ

April 27, 2020

  น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลนี้ ให้สาธารณะรับทราบถึงประเด็นเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจากภาครัฐ ว่า ขณะนี้แผนฟื้นฟูมีการจัดทำเรียบร้อยแล้ว

  ใจความสำคัญหลักๆ คือขสมก.จะร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองหลวง ด้วยการ “เปลี่ยนรถที่วิ่งประจำทางเป็นรถแบบปรับอากาศทั้งหมด” พร้อมกันนี้ จะจัดเก็บค่าโดยสารที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน รวมไปถึงปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถไม่ให้เกิดการทับซ้อนกันซึ่งจะช่วยในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจร

  รายละเอียดสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการขสมก.มีเป้าหมายรวมทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่

  1. ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยจัดเก็บค่าโดยสารตั๋ว 30 บาท/คน/วัน

  2. แก้ปัญหาการจราจรติดขัดด้วยการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ จากในปัจจุบัน 269 เส้นทาง เหลือ 162เส้นทาง

  3. ลดปัญหามลภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลซึ่งในอนาคตรถที่จะนำมาวิ่งให้บริการจะต้องเป็น NGV หรือรถเมล์ไฟฟ้า (EV)

  4. แก้ปัญหาการขาดทุนของขสมก. อย่างยั่งยืน

  5. เพื่อให้ ขสมก.สามารถเลี้ยงตัวเองได้และไม่เป็นปัญหาต่องบประมาณของภาครัฐ

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈

  #รถประจำทาง #รถเมล์ #ขนส่งมวลชน #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า