กลับไป

คมนาคมฯ ปรับค่าโดยสารรถเมล์ใหม่

February 25, 2021

  รมว.คมนาคม เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 ถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการของขสมก. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านขนส่ง) เป็นประธานฯ เพื่อกำหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสาร ที่จะจัดนำมาใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล โดยจะกำหนดอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง หรือตามกิโลเมตร (กม.) ประกอบกับการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสาร ก่อนที่จะคำนวณเป็นค่าโดยสารที่แท้จริง

  นายสรพงศ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการเก็บอัตราค่าโดยสารตามที่แผนฟื้นฟู ขสมก. กำหนด (รถโดยสารปรับอากาศ) แบ่งเป็น 3 ประเภท

  1.ตั๋วรายเที่ยว ราคา 15 บาท/เที่ยว

  2.ตั๋วรายวัน (One Day Pass) ราคา 30 บาท/วัน

  3.ตั๋วประเภทเฉพาะ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ระบุไว้ตามกฎหมาย

  ทั้งนี้ อัตราค่าโดยสาร 3 ประเภทดังกล่าวนั้น จะมีผลบังคับใช้ เมื่อ ครม. มีมติอนุมัติ ขณะที่อัตราค่าโดยสารตามระยะทางในปัจจุบัน ที่จัดเก็บ 15-20-25 บาทนั้น ก็ยังจัดเก็บตามเดิมอยู่

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈

  #ค่าโดยสาร #รถประจำทาง #ขสมก #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า