กลับไป
Bangkok Bus

ค่ารถเมล์คนไทย 48 บาท/วัน 😫🚌😱 คมนาคมเตรียมหั่นค่าโดยสารลงอีก ส่งการบ้านใน 1 เดือน

September 16, 2019

  “คมนาคม” เร่ง ขสมก.แก้แผนฟื้นฟู รับโจทย์ใหญ่ สั่งหั่นค่าโดยสารลงอีกเพื่อลดค่าครองชีพ ส่งการบ้านใน 1 เดือน เผยโครงสร้างใหม่คนไทยต้องจ่ายค่ารถเมล์เฉลี่ย 48 บาท/วัน ซึ่งสูงเกินไป เล็งใช้ราคาเหมา ยันต้องไม่เป็นภาระรัฐและผู้ประกอบการอยู่ได้

  💥สถานการณ์ตอนนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดคมนาคมกล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ขสมก. เร่งปรับปรุงรายละเอียดแผนฟื้นฟู ขสมก.ใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้ปรับอัตราค่าโดยสารรถเมล์ลงจากโครงสร้างในแผนฟื้นฟูเดิม ทั้งนี้เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน โดย ขสมก.สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนและไม่ก่อหนี้ในอนาคต รวมถึงต้องไม่เป็นภาระรัฐบาลด้วย

  💥 คณะทำงาน รมว.คมนาคมตั้งคณะทำงานปรับปรุงแผนฟื้นฟูขสมก. ซึ่งมีตนเป็นประธาน หลังจาก ขสมก.ทำรายละเอียดแล้วจะเร่งประชุมคณะทำงานฯ ซึ่งจะเชิญกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางและหาข้อสรุปภายใน 1 เดือน

  💥แผนฟื้นฟู ขสมก.จะปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ในกทม.และปริมณฑล ให้มีระยะทางสั้นลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า ลดการทับซ้อน โดยกำหนดเส้นทางรถเมล์จำนวน 269 เส้นทาง 

  💥อัตราค่าโดยสาร ที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางอนุมัติ สำหรับรถใหม่ กำหนดอัตราค่าโดยสาร 4 กม.แรกที่ 15 บาท กม.ที่ 4-16 อัตรา 20 บาท และ กม.ที่ 16 ขึ้นไป เก็บอัตราที่ 25 บาท ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่จะเดินทางในอัตราที่ 20 บาท และจากการศึกษาของทีดีอาร์ไอ ประเมินค่าเฉลี่ยการเดินทางอยู่ที่ 2.4 เที่ยว/วัน หรือมีค่าใช้จ่ายที่ 48 บาท/วัน ถือว่าค่อนข้างสูง

  💥ผลกระทบ ขณะที่การจัดเดินรถให้มีระยะทางสั้นลงอาจทำให้ประชาชนต้องขึ้นรถหลายต่อ ซึ่งต้องจ่ายค่าโดยสารสูงขึ้น ขณะที่มีผู้ใช้บริการรถเมล์ทั้งหมดประมาณ 2 ล้านเที่ยว-คน/วัน โดยใช้บริการ ขสมก.50% และรถร่วมเอกชนประมาณ 50%

  💥โจทย์   ให้การลดค่าโดยสารลง แต่หากต่ำไป ขสมก.จะอยู่ไม่ได้และเกิดหนี้เหมือนเดิม ซึ่งจะต้องหารูปแบบอื่นๆ เช่น การกำหนดราคาเหมา หรือตั๋ววัน ตั๋วเที่ยว (เดือน) โดยต้องให้รัฐอุดหนุนน้อยที่สุด หรือไม่อุดหนุนเลย ขณะเดียวกันต้องพยายามดึงรถร่วมเอกชนเข้ามาอยู่ในระบบด้วย

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

  #รถประจำทาง #ค่าโดยสาร #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า