Back

Kasvavat kustannukset muuttavat HSL:n lippujen hintoja 1.1.2023 alkaen

November 7, 2022

  Tietolähde: hsl.fi

  HSL:n lippujen hinnoittelu muuttuu vuoden 2023 alussa. HSL:n hallitus päätti uusista lippujen hinnoista kokouksessaan tiistaina 1.11.2022.

  Taustalla on HSL:n toimintamenojen raju kasvu, jossa etenkin joukkoliikenteen infrastruktuurin käytöstä maksettavat korvaukset ovat suuressa roolissa. Vaikka joukkoliikenteen palvelutaso paranee metron uuden osuuden ja Raide-Jokeri-hankkeessa rakennettavan pikaraitiotien myötä, hankkeet kasvattavat HSL:n kustannuksia paljon enemmän kuin lipputuloja.Syynä on infrakorvausmalli, jossa HSL maksaa käyttämänsä joukkoliikenneinfran pääomakustannuksista puolet, ylläpidosta täysimääräisesti ja lisäksi viiden prosentin vuosittaista korkoa. Näiden infrakustannusten osuus HSL:n menoista nousee ensi vuonna 23 prosenttiin. HSL:n menot ovat kasvamassa tulevina vuosina vielä enemmän sitä mukaa kun kunnat tekevät joukkoliikenteen infraan uusia investointeja.Lisäksi toimintamenoihin luo kasvupainetta yleinen inflaatiokehitys ja energian hinnan nousu: arvioimme, että ensi vuonna sähkön ja polttoaineiden hinnan nousu aiheuttaa meille 30 miljoonan euron lisäkustannukset. Ensi vuonna HSL:n toimintamenot nousevat yhteensä 130 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2022.Tulopuolella haasteena on edelleen koronan myötä laskenut matkustajamäärä, jonka ennustetaan jäävän pysyvästi aiempaa matalammalle tasolle etätöiden yleistymisen takia. Tällä hetkellä HSL:n matkustajamäärät ovat 22 prosenttia jäljessä koronaa edeltäneestä tasosta. Ensi vuoden nousujen ennustamme edelleen olevan 12 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019.Kustannuspaineet pakottavat meitä järjestämään joukkoliikenteen entistäkin tehokkaammin ja arvioimaan palvelutasoja. Myös tavoittelemamme 381 miljoonan euron lipputulotavoite on erittäin kunnianhimoinen.

  Arvonlisäveron poiston vaikutus

  Valmisteilla oleva joukkoliikenteen arvonlisäveron väliaikainen poisto tammi–huhtikuuksi hillitsee osaltaan hintojen korotuspaineita ensi vuonna. Kohdistamme arvonlisäveron poistosta syntyvän alennusvaikutuksen hintoihin tasaisesti koko vuoden ajalle. Näin matkustajat saavat täyden hyödyn arvonlisäveron alennuksesta, eikä HSL:lle koidu ylimääräisiä kustannuksia järjestelmiin tehtävistä muutoksista. Ilman arvonlisäveron poistamista hintojen korotukset olisivat ensi vuonna 3,5 prosenttia suuremmat. Tämä tarkoittaa automaattisesti samansuuruista korotusta vuodelle 2024.

  Tarkastusmaksun korotus

  Olemme esittäneet liikenne- ja viestintäministeriölle, että joukkoliikenteen tarkastusmaksu nostetaan nykyisestä 80 eurosta 100 euroon. Joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruus on ollut HSL-alueella 80 euron suuruinen vuodesta 2007 lähtien. Tänä aikana yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi, mikä on heikentänyt tarkastusmaksun ennaltaehkäisevää vaikutusta. Liputta matkustamisen vuoksi HSL:ltä jää vuodessa saamatta tuloja arviolta 15–25 miljoonaa euroa.Korotus pienentäisi HSL:n liputtomuuden takia menettämiä lipputuloja merkittävästi: jos esitys toteutuisi, se hillitsisi hintojen korotuspaineita 1,5 prosentilla. Koska liikenne- ja viestintäministeriö ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä, korotusta ei ole huomioitu HSL:n laskelmissa.

  Halvempia hintoja pidemmille matkoille

  HSL:n koko alueen kattavat ABCD-liput ovat 1.1.2023 merkittävästi halvempia kuin nykyään. Esimerkiksi jatkuvan säästötilauksen liput koko HSL-alueelle maksavat vuoden 2023 alusta alkaen 91,40 euroa nykyisen 118,90 euron sijaan. Myös ABCD-kertalippu halpenee nykyisestä 5,70 eurosta 4,50 euroon.AB- ja BC-lippujen hinnat nousevat, mutta eivät läheskään yhtä paljon kuin ABCD-lippujen hinnat pienenevät. 30 vuorokauden AB- tai BC-lippu maksaa 70,60 euroa tai jatkuvalla säästötilauksella 58,80 euroa. Kertalipun hinta nousee 2,80:stä 3,10 euroon.Kaikkein pisimmillä matkoilla meillä on kaikkein suurin potentiaali hinnoittelun avulla houkutella yksityisautoilijoita siirtymään joukkoliikenteen käyttäjiksi, mikä samalla vähentää liikenteen päästöjä.

  Muutoksia opiskelijoiden ja 70 vuotta täyttäneiden alennuksiin

  Opiskelijoiden ja 70 vuotta täyttäneiden lippujen alennusprosentti on vuoden alusta alkaen 40 prosenttia nykyisen 45 prosentin sijaan. Opiskelijoiden alennusprosentti on edelleen selvästi suurempi kuin esimerkiksi Turussa, Tampereella tai Oulussa. Lisäksi alennusoikeus sidotaan päätoimiseen opiskeluun.Luovumme myös tapahtumiin osallistuville myönnettävistä vapaalipuista.Lisäksi HSL-sovelluksessa puhelinlaskun yhteydessä maksettaviin lippuihin lisätään 1,6 prosentin maksutapalisä kaikkiin alle 50 euroa maksaviin ostoksiin.Koululaisryhmien matkat ovat myös ensi vuonna maksuttomia, mutta hallitus päätti, että koululaisryhmien matkat siirtyvät kuntien maksettavaksi vuonna 2024.

  Tietolähde: hsl.fi

  Previous