Back

Trafikkmeldinger for Trikk i Oslo

September 6, 2023

  Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer.
  Vi ønsker deg en god og smidig reise!

  Buss for trikk for linje 17 og 18
  Gjelder linjene: 17, 18
  Gyldig fra: 04.09.2023 04:00 – 11.09.2023 02:00
  I perioden 11. september – 2. oktober skal det utføres vedlikeholdsarbeider på infrastrukturen for trikk på strekningen Adamstuen – Rikshospitalet.
  Som følge av dette vil det gjennom perioden bli kjørt buss for trikk på hele eller deler av strekningen.
  Gjelder stoppestedene: Adamstuen, Ullevål sykehus, John Colletts plass, Universitetet Blindern, Forskningsparken T, Gaustadalléen, Rikshospitalet

   

   

  Holdeplass Doktor Smiths vei stengt for trikk
  Gjelder linjene: 11, 12
  Gyldig fra: 06.06.2023 04:00 – 30.09.2023 23:59
  Stoppestedet Doktor Smiths i begge retninger blir ikke betjent av trikken inntil videre. Dette skyldes utfordringer med infrastrukturen på stoppestedet. Benytt stoppested Disen eller Glads vei.
  Bussene betjener stoppestedet som normalt.

  Linje 13/19: buss for trikk
  Gjelder linjene: 13, 19
  Gyldig fra: 06.09.2023 04:00 – 17.09.2023 20:00
  Det kjøres buss for trikk på strekningen Ekebergparken – Oslo hospital. Gjelder begge retninger. Trikken stopper på midlertidig holdeplass 200 meter fra Oslo hospital i retning sentrum(Oslo gate)
  Dette skyldes oppgradering av trikkens infrastruktur.
  Gjelder stoppestedene: Ekebergparken, Oslo Hospital

  Kilde: Ruter

  Previous