הסוף לתשלום באוטובוסים - איפה לטעון את הרב קו שלך

December 21, 2018

– For English, please scroll down –

עכשיו בMOOVIT – ניתן לראות נקודות רב קו מעודכנות על המפה!

דאגנו לכם שלא תתקעו בדרך! 

על מנת לאתר את עמדות הטעינה באפליקציה ניתן להיכנס ללשונית “תחנות”, על ידי הגדלת המפה באזור הרצוי כפי שמוצג בצילום המסך הבא:

נסיעה נעימה! 🚍

Moovit

 

With the end of paying on the bus – where to top up

Now in Moovit – see updated locations of Rav Kav charging points on the map!

You can travel with peace of mind – Moovit has your back!

To find a nearby charging station in Moovit, click on the “Stations” tab and simply zoom in on the map in the desired area, as seen in the screenshot below:

 

Safe travels! 🚍

Moovit