שינויים בתנועת הרכבות בשל המצב הביטחוני

May 6, 2019

נוסעים יקרים, בשל המצב הביטחוני, חלים שינויים בתנועת הרכבות. עמוד זה יעודכן בהתאם לשינויים אלו:

Moovit