חזרה
סגירת מקטע ברכבת ישראל

שינויים בתנועת הרכבות בשל המצב הביטחוני

May 6, 2019

    נוסעים יקרים, בשל המצב הביטחוני, חלים שינויים בתנועת הרכבות. עמוד זה יעודכן בהתאם לשינויים אלו:

    • תנועת הרכבות שבה לפעול כסדרה.

    Moovit

    קודם