Back

Bussar ersätter tågen på Saltsjöbanan hela 2023

May 1, 2023

  Under 2023 kommer inga tåg att gå på Saltsjöbanan utan du kan i stället åka med fyra olika busslinjer. Tågtrafiken stängs av för att kunna göra flera olika arbeten längs banan. Arbetena under 2023 kommer göra det möjligt att köra tätare trafik på Saltsjöbanan. Till exempel bygger SL dubbelspår så att tågen kan mötas i Tattby och Fisksätra. Tågtrafiken är avstängd ända fram till och med mars 2024 och bussar ersätter hela tiden. Så kan du resa i stället:

  👉Buss 25F: Fisksätra – Slussen via gamla Saltsjöbadsvägen

  Går med halvtimmestrafik varje dag och stannar vid alla hållplatser på sträckan Fisksätra – Slussen.

  👉Buss 25M: Saltsjöbaden – Fisksätra – Slussen via motorvägen

  • Går dagligen med 10-minuterstrafik när det är rusningstrafik, in mot Slussen på morgnarna och i motsatt riktning på eftermiddagen.
  • Övrig tid dagtid går bussarna med 20-minuterstrafik och halvtimmestrafik kvällstid.
  • I rusningstrafik förstärker vi trafiken med några extra turer som bara går sträckan Fisksätra – Slussen och omvänt i eftermiddagsrusningen.
  • ℹ Beroende på vart du ska resa kan även linje 26M vara ett alternativ

  👉 Buss 26C (bara morgnar): Solsidan – Tippen – Cityterminalen via motorvägen 

  Går vardagar i morgonrusningen. Bussarna går var tionde minut på sträckan Solsidan – Cityterminalen. Du som reser från Saltsjöbaden kan åka till Tippen med 25M och byta till 26C. Linje 26C stannar inte i Fisksätra. 

  👉 Buss 26M: Solsidan – Fisksätra – Slussen via motorvägen

  • Går dagligen.
  • På morgnarna går bussarna bara i riktning mot Solsidan (20-minuterstrafik). Ska du resa till Slussen på morgnarna kan du i stället resa med buss 26C mot Cityterminalen och byta vid Tippen eller Henriksdal till 25M till Slussen.
  • Under eftermiddagarna går 26M med 10-minuterstrafik i riktning mot Solsidan och 20-minuterstrafik i riktning mot Slussen.
  • Övrig tid dagtid går buss 26M med 20-minuterstrafik och halvtimmestrafik kvällstid.
  • I rusningstrafik förstärker vi trafiken med några extra turer som bara går sträckan Fisksätra – Slussen och omvänt i eftermiddagsrusningen.
  • ℹ Beroende på vart du ska resa kan även linje 25M vara ett alternativ

  I många fall kommer det gå lika snabbt eller snabbare att åka med bussarna än med tåget, men exakt hur lång tid resan tar beror på när, var och i vilken riktning du åker.

  Varför stängs tågtrafiken av?

  Tågtrafiken behöver vara avstängd för att det ska gå att genomföra en mängd större arbeten längs banan. Exempel på arbeten som SL utför är att bygga dubbelspår och nya stationer i Tattby och Fisksätra med dubbla plattformar. Saltsjöbanan går till stor del på enkelspår och det behövs fler dubbelspår längs banan för att tågen ska kunna köras tätare. Andra exempel är arbeten för ökad tillgänglighet, bättre belysning och nya väderskydd.

   

  Informationskälla: sl.se

  Previous