Back

Trafikkmeldinger for Trikk i Oslo

September 21, 2023

  Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser for trikkene i Oslo på Ruters linjer.
  Vi ønsker deg en god og smidig reise!

   

  Buss for trikk for linje 17 og 18
  Gjelder linjene: 17, 18
  Gyldig fra: 18.09.2023 04:00 – 02.10.2023 02:00

  Det kjøres buss for trikk på strekningen John Collets plass – Rikshospitalet. Holdeplass Universitetet Blindern blir ikke betjent. Reisende henvises til John Collets plass eller Forskningsparken T
  Dette skyldes vedlikeholdsarbeider på infrastrukturen for trikk

   

   

  Linje 13/19: buss for trikk
  Gjelder linjene: 13, 19
  Gyldig fra: 18.09.2023 04:00 – 03.10.2023 02:00

  Det kjøres buss for trikk på strekningen Ekebergparken – Oslo hospital. Gjelder begge retninger. Trikken stopper på midlertidig holdeplass 200 meter fra Oslo hospital i retning sentrum(Oslo gate)
  Dette skyldes oppgradering av trikkens infrastruktur.

  Holdeplass Doktor Smiths vei stengt for trikk
  Gjelder linjene: 11, 12
  Gyldig fra: 06.06.2023 04:00 – 30.09.2023 23:59

  Stoppestedet Doktor Smiths i begge retninger blir ikke betjent av trikken inntil videre. Dette skyldes utfordringer med infrastrukturen på stoppestedet. Benytt stoppested Disen eller Glads vei.
  Bussene betjener stoppestedet som normalt.

  Holdeplassene Tinghuset, Stortorvet, Lakkegata skole og Ekebergparken egner seg ikke for rullestolbrukere.
  Gjelder linjene: 17, 18, 19
  Gyldig fra: 17.07.2023 10:16 – 30.09.2023 23:59

  Benytt andre holdeplasser for av- og påstigning.
  Gjelder i begge retninger.

   

  Kilde: Ruter

  Previous