Επιστροφή

Τι είναι ο Πραγματικός Χρόνος; Συνέντευξη με την Leader της ομάδας Real-Time του Moovit

Δεν έχουν όλες οι πόλεις του Moovit πληροφορίες λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο και για να καταλάβουμε τι είναι ο Πραγματικός Χρόνος και γιατί είναι πρόκληση, πήραμε συνέντευξη από την ειδικό του Moovit στον Πραγματικό Χρόνο, Ella Bider.

Moovit: Πώς ορίζετε τον πραγματικό χρόνο;

Ella:  O Πραγματικός Χρόνος (RT) είναι μια έξυπνη πρόβλεψη των χρόνων άφιξης των οχημάτων με βάση δεδομένα στα σημεία της διαδρομής του. Το Moovit παρέχει RT στην εφαρμογή της για λεωφορεία, τραμ και τρένα.

Moovit: Πώς βρίσκει το Moovit τον πραγματικό χρόνο;

Ella:  Το Moovit έχει δύο τρόπους για να πάρει τα δεδομένα RT. Η πρώτη είναι η ενσωμάτωση του Εκτιμώμενου Χρόνου Αφίξεων (ETAs) που υπολογίζεται από τον “πάροχο” ο οποίος συνήθως αναφέρεται στον οργανισμό συγκοινωνίας. Η δεύτερη περίπτωση είναι όπου ο πάροχος δίνει τη γεωγραφική θέση ενός οχήματος (δεδομένα GPS) και το Moovit υπολογίζει τα ETAs στις επόμενες στάσεις χρησιμοποιώντας τον εξειδικευμένο αλγόριθμο Moovit.

Moovit:  Πώς λειτουργεί ο Πραγματικός Χρόνος στην εφαρμογή;

Ella:  Όταν ο χρήστης ανοίξει το Moovit, η εφαρμογή στέλνει το αίτημα στον διακομιστή μας. Η απάντηση του διακομιστή περιέχει στατικά δεδομένα όπως το όνομα στάσης, τα σχετικά δεδομένα διαδρομής, καθώς και τα δεδομένα RT, εάν υπάρχουν. Τα δεδομένα RT ανανεώνονται κάθε λίγα δευτερόλεπτα έως ότου ο χρήστης κλείσει τη σελίδα.

Moovit: Πόσες πόλεις στον κόσμο έχουν δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο; Από αυτές, πόσες καλύπτει το Moovit;

Ella: Ο αριθμός αυτός αλλάζει συνεχώς και η ομάδα Operations της Moovit εργάζεται πολύ σκληρά για να μας συνδέσει με νέους παρόχους.

Moovit: Ποιες είναι οι προκλήσεις για τον Πραγματικό Χρόνο; Γιατί δεν είναι διαθέσιμo παντού;

Ella: Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στον πραγματικό χρόνο, ξεκινώντας από τη λήψη των δεδομένων GPS στον υπολογισμό των ακριβών ΕΤΑs. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες στο δρόμο που δημιουργούν αβεβαιότητα και επιπλοκές στις μετρήσεις και τους υπολογισμούς, όπως κυκλοφοριακές δυσκολίες, οδικά ατυχήματα και γεγονότα στην πόλη, για να αναφέρουμε μόνο λίγα. Ακόμη και η παρουσία ουρανοξυστών μπορεί να προκαλέσει απόκλιση στις μετρήσεις GPS!

Moovit: Τι λύσεις έχει tο Moovit;

Ella: Το TimePro, το σύστημα τοποθεσίας οχήματος πραγματικού χρόνου, είναι ένα προϊόν που η Moovit έχει αναπτύξει για να παρέχει υπηρεσίες RT σε οργανισμούς συγκοινωνίας σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους πόρους για να επενδύσουν σε ακριβές, ξεπερασμένες και δύσκολες λύσεις για RT. Κατασκευάσαμε μια λύση plug-and-play που παρέχει στους επιβάτες αξιόπιστα προγράμματα και δρομολόγια σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας ταυτόχρονα έναν πίνακα ελέγχου λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο για τους διαχειριστές. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτή την προσφορά. 

Moovit: Ποια είναι η άποψη του Moovit για τον Πραγματικό Χρόνο (RT);

Ella: Γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι ακριβείς πληροφορίες RT για τους χρήστες μας και συνεπώς η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για την ανάπτυξη έξυπνων αλγορίθμων, τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τη βελτίωση των στατικών δεδομένων και την πρόβλεψη του Πραγματικού Χρόνου με τον πιο προηγμένο και έξυπνο τρόπο. Έχουμε μια ομάδα ειδικά αφοσιωμένη στον RT στο Moovit, δείχνοντας τη σημασία της για την εφαρμογή μας.

 

Προηγούμενα