Autonomna flota vozila budućnosti

March 26, 2017

  U našem kontinuiranom naporu da vas obaveštavano o projektima, pričama i trendovima širom sektora pokretljivosti, sažećemo vam potencijal autonomnih vozila unutar javnog prevoza prema kratkom zakonu Internacionalne Asocijacije za Gradski Prevoz (IAGP).

  AV.Australiaexample

  Navya Autonomna autobuska ruta u Južnom Pertu, Zapadna Australija

  Nekoliko kompanija koja razvijaju autonomna vozila (AV) tvrde da će ova vozila biti spremna za široku javnost za samo četiri godine. Internacionalna Asocijacija Javnog Prevoza (IAJP) je skoro diskutovala o potencijalu ovakvih vozila kako bi poboljšali mobilnost za svakogu njihovoj kratkoj politici. IAJP veruje da će autonomna vozila biti postavljena za korišćenje u svrhe kao što su “robo-taksi”, mini-busevi, ili agencijama za deljenje automobila, a oni će dramatično moći da smanje broj vozila na putevima, omogućivši bolju povezanost između periferije sa urbanim centrima. Oni će takođe omogućiti i rešavanje problema za prvi/poslednji kilometar, pruživši uslugu od vrata – do vrata.

  Potencijal za poboljšanom mobilnosti za sve

  Prema IAJP nekoliko skorašnjih stuja u Nemačkoj, Portugalu, i SAD pokazuju a autonomna vozila mogu omogućiti mobilnost za sve građane kako bi stigli na njihove destinacije sa 80% manje vozila na putevima nego danas. Usluge javnog prevoza mogu biti efikasnije u vreme špica, kada je zahtevanost tipično najviša, i pružiti 24/7 usluge koje su novčano efektivnije. Ovo značajno smanjenje automobila na putevima može značiti veliko poboljšanje kvaliteta vazduha u našim gradovima, i da ima potencijal za eliminisanjem saobraćajnih zagađenja. Bez potrebe za ogromnim brojkama za parking u ulicama, moglo bi se napraviti prostor za pešačenje ili biciklizam u našim gradovima. Prema tome, ako bi agencije za deljenje vozila radile širom gradova, potreba pojedinca za posedovanjem automobila bi zastarela.

  Poboljšana sigurnost

  Tehnologija autonomnih vozila znači da bi i šabloni vožnje bili algoritamski optimizovani za planiranje linija i brzinu putovanja. Ovi algoritmi, kombinovani sa sistemom senzora širom urbanih oblasti, mogu značiti do 90% smanjenja automobilskih saobraćajnih nezgoda širom Zemlje, uklanjanjem jednačine vožnje koja nastaje čovekovom greškom. Da bismo ovo stavili iz perspektive čoveka, u Ujedinjenim Nacijama samo, sprečili bi oko 300,000 fatalnih nezgoda svaku deceniju. 

  Prema rezimeu zakona, ovi bi doprinosi će biti kompletno realizovani, ako autonomna vozila budu deljena, oslanjajući se na efikasni transportni sistem sa visokim kapacitetom putnika, koji bi sprečio tradicionalno posedovanje automobila.

  Pročitajte više o budućim izmenama mobilnosti

  Previous