กลับไป
bangkok thailand monorail yellow line

รฟฟ.สายสีหลือง ปรับการเดินรถ - ลดค่าโดยสาร 20% จนกว่าจะเดินรถได้ตามปกติ

April 1, 2024

  เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2567 หลังเกิดเหตุ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองขัดข้อง ผู้โดยสารหลายคนยังเดินทางมาใช้บริการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เส้นทาง ลาดพร้าว -สำโรง ซึ่งเป็น รถไฟฟ้าที่แล่นจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อกับโซน กรุงเทพ ฝั่งตะวันออก

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย จึงปรับแผนการเดินรถตามเส้นทาง และความถี่ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.2567 เป็นต้นไป พร้อมกับปรับลดอัตราค่าโดยสาร 20 % ตลอดเส้นทางให้กับผู้โดยสาร จนกว่าจะกลับมาให้บริการเดินรถได้ตามปกติ (สำหรับผู้ที่ถือบัตรแรบบิท)

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร เพื่อขอรับส่วนลดค่าโดยสาร ส่วนการปรับรูปแบบการเดินรถชั่วคราว มีดังนี้

  สถานีลาดพร้าว (YL01)- สถานีหัวหมาก (YLI1) เดินรถปกติ และมีความถี่ในการเดินรถ 10 นาที/ขบวน และช่วงเวลาเร่งด่วน 5 นาที/ขบวน

  สถานีศรีเอี่ยม (YL1 7)- สถานีสำโรง (Y123) เดินรถปกติ และความถี่ในการเดินรถ 10 นาที/ขบวน

  สถานีหัวหมาก (YL11)- สถานีศรีเอี่ยม (Y117) ความถี่ในการเดินรถ 25 นาที/ขบวน

  ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางช่วงสถานีหัวหมาก (YLI 11) – สถานีศรีเอี่ยม (YL17) ต้องรอขบวนรถนานกว่าปกติ ผู้โดยสารกรุณาเพื่อเวลาในการเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องเส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  แหล่งข่าว: thaipbs

  ก่อนหน้า