กลับไป

สงกรานต์ 2567 ผู้สูงอายุนั่งฟรี รถไฟฟ้า BTS-MRT-BRT ตลอด 3 วัน

April 15, 2024

  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 รถไฟฟ้า BTS และ MRT รวมถึงรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ได้ร่วมฉลองวันปีใหม่ไทย โดยการเปิดให้ผู้สูงอายุใช้บริการฟรี โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง

  เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเป็นวันปีใหม่ไทย รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ได้จัดกิจกรรม ผู้สูงอายุขึ้นรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ฟรีตลอดสาย โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถมาแสดงตนที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ทุกสถานี เพื่อรับบัตรโดยสารฟรี ทันที 1 ใบ

  สำหรับผู้ที่ใช้บัตรแรบบิทผู้สูงอายุ สามารถใช้เดินทางได้ฟรี โดยไม่ถูกหักมูลค่าในบัตร นอกจากนี้ เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม. ก็ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร และคนในครอบครัวชำระค่าโดยสารตามปกติ

  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู

  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู เปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เดินทางฟรีตลอดเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น. เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อติดต่อขอรับบัตรโดยสารเดินทางฟรี! ได้ที่หน้าห้องตั๋วโดยสารทุกสถานี

  รถไฟฟ้าบีทีเอส – สายสีทอง และบีอาร์ที

  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 ได้เปิดให้ผู้โดยสารอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ตลอดสาย รวมถึงส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิท และสายสีลม, รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน แก่พนักงานสถานี เพื่อขอรับบัตรโดยสารฟรี ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน ห้ามนำ พลุ, ประทัด, ดอกไม้ไฟ, ลูกโป่ง, อาวุธ, ของมีคม, ปืนบีบีกัน, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์มากกว่า 500 มล., วัตถุไวไฟ หรือวัตถุอันตราย เข้ามาในระบบรถไฟฟ้า

  นอกจากนี้ ทางเข้าสถานีได้มีถังให้เทน้ำ และแป้งก่อนเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และความไม่สะดวกให้กับผู้โดยสารท่านอื่นได้ และ ณ โอกาสนี้ บริษัทฯ ขออวยพรในวันปีใหม่ไทย ให้ผู้โดยสารทุกท่าน เดินทางปลอดภัย เย็นฉ่ำ ตลอดการเดินทาง.

   

  แหล่งข่าว: thairath

  ก่อนหน้า