กลับไป
Bangkok Bus

อัปเดตการให้บริการ ขสมก. ประจำสัปดาห์

September 15, 2021

  ขสมก. มีผู้ใช้บริการ วันละ 4 แสนคน หลังจาก ศบค. มีมติคลายล็อก

  ขสมก. ได้มีการขยายเวลาปล่อย รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง จากเดิม เวลา 20.00 น. เป็นเวลา 21.00 น.

  ตามที่ศบค. มีมติผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วนให้สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า
  1 แสนคน จากเดิม ก่อนมีมติผ่อนคลายกิจกรรม ขสมก. มีผู้ใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 3 แสนคน เป็น 4 แสนคน

  ขสมก.ปรับ ‘แผนเดินรถ’ รับคลายล็อกดาวน์

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับแผนการเดินรถโดยสาร เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการตกค้างในเส้นทาง ดังต่อไปนี้

  • ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง เวลา 21.00 น.
  • เพิ่มเที่ยววิ่ง วันธรรมดา 22,000 เที่ยว/วัน และวันหยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 18,000 – 20,000 เที่ยว/วัน
  • ปรับเพิ่มความถี่ ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 – 10 นาที ซึ่งรถโดยสาร 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบ่งชี้บริเวณหน้ารถโดยสาร ดังนี้1.1 เหลือรถ 2 คันสุดท้าย

   1.2 เหลือรถ 1 คันสุดท้าย

   1.3 รถคันสุดท้าย

  ขสมก. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร นั่งหรือยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เตรียมตัวกลับบ้าน ก่อนเวลา 19.00 น. เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการบนรถโดยสาร ในช่วงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈

  #รถประจำทาง #รถเมล์ #ขสมก #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า