กลับไป

อัปเดตการให้บริการ ขสมก. ประจำสัปดาห์

September 5, 2021

  ขสมก.ปรับ ‘แผนเดินรถ’ รับคลายล็อกดาวน์

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับแผนการเดินรถโดยสาร เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการตกค้างในเส้นทาง ดังต่อไปนี้

  • ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง เวลา 21.00 น.
  • เพิ่มเที่ยววิ่ง วันธรรมดา 22,000 เที่ยว/วัน และวันหยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 18,000 – 20,000 เที่ยว/วัน
  • ปรับเพิ่มความถี่ ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 – 10 นาที ซึ่งรถโดยสาร 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบ่งชี้บริเวณหน้ารถโดยสาร ดังนี้

   1.1 เหลือรถ 2 คันสุดท้าย

   1.2 เหลือรถ 1 คันสุดท้าย

   1.3 รถคันสุดท้าย

  ขสมก. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร นั่งหรือยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เตรียมตัวกลับบ้าน ก่อนเวลา 19.00 น. เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการบนรถโดยสาร ในช่วงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈

  #รถประจำทาง #รถเมล์ #ขสมก #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า