กลับไป
bangkok thailand cars traffic

อัปเดตการให้บริการ ขสมก. ประจำสัปดาห์

June 28, 2023

  ขสมก.ผุดแผนเปลี่ยนรถพลังงานสะอาด เขตเมืองชั้นในสาย 13, 47,  54, 136

  ขสมก.ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และมีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ ขสมก. เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566

  โดยมีโครงการที่น่าสนใจเพื่อ”ปรับเปลี่ยนรถโดยสารพลังงานสะอาดในเขตเมืองชั้นใน” ซึ่งมุ่งเน้นการลดปัญหามลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการควันเสียของเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีปริมาณสูงในช่วงเวลาที่รถติดในเขตเมือง ทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นของวันทำงาน โดยเฉพาะย่านธุรกิจที่มีความหนาแน่นของการเดินทาง

  ด้วยเหตุนี้ ขสมก. ได้ทำการคัดเลือกสายรถจำนวน 4 สายนำร่องในโครงการดังกล่าว ได้แก่

  • สาย 13 (คลองเตย – ห้วยขวาง)
  • สาย 47 (ท่าเรือคลองเตย – กรมที่ดิน)
  • สาย 54 (วงกลมอู่พระราม 9 – สุทธิสาร – ดินแดง)
  • สาย 136 (คลองเตย – หมอชิต 2)

  ปัจจุบันสายเหล่านี้อยู่ในสังกัดเขตการเดินรถที่ 4 และมีแต่รถร้อนครีมแดงให้บริการ

  โดยตามตารางการดำเนินงาน ได้มีการวางแผนเวลาดำเนินการไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม – กันยายน 2566 แต่ต้องมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อไป

   

  ข้อมูลจาก BangkokBusClub, ขสมก. (BMTA)

  ก่อนหน้า