กลับไป
bangkok thailand cars traffic

อัปเดตการให้บริการประจำสัปดาห์

July 17, 2023

  บีทีเอส, MRT และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แจ้งอัปเดตการให้บริการของรถไฟฟ้า

  BTS

  รถไฟฟ้าสายสีทอง

  • เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ดูความถี่ในการเดินรถไฟฟ้าได้ในตาราง

  สายสุขุมวิทและสายสีลม

  • บีทีเอสให้บริการด้วยความถี่สูงสุดในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า/เย็น สายสุขุมวิท (2.40 นาที) และสายสีลม (3.45 นาที)
  อัปเดตบริการของ MRT
  • หลังจากแตะบัตรโดยสารเพื่อเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT แล้วผู้โดยสารจะสามารถอยู่ในระบบได้ไม่เกิน 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง
  • หากอยู่ในระบบเกิน 180 นาที จะไม่สามารถแตะบัตรฯออกจากระบบได้ และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากเดิม
  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
  • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  05.30 น.-24.00 น.
  • ช่วงเย็นวันศุกร์ ให้บริการตามตารางเวลาเดินรถปกติ โดยให้บริการรถไฟจำนวน 8 ขบวน เป็นขบวนเสริม 2 ขบวน
  • ความถี่ 9 นาที

  ข้อมูลจาก BTS, MRT และ แอร์พอร์ตเรลลิงก์

  ก่อนหน้า