กลับไป

ขสมก.และบีทีเอสให้บริการรถตามเวลาปกติ หลัง ศบค.ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

June 14, 2020

  ขสมก. และบีทีเอสให้บริการรถทุกเส้นทางตามเวลาปกติ ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

  🚌 ขสมก.
  ภายหลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติยกเลิกมาตรการ ห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. และเห็นชอบคลายการผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ระยะที่ 4
  นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ยกเลิกมาตรการ ห้ามออก นอก เคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 23.00 -03.00 น. และเห็นชอบมาตรการ คลายการผ่อนคลายมาตรการ สกัดกั้น การแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ระยะที่ 4 โดยอนุญาตให้กิจกรรม/กิจการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง กลับมาเปิดบริการหรือดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการ ตามมาตรการ ผ่อนคลายดังกล่าว จะส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.เพิ่มขึ้น เป็นวันละประมาณ 650,000 คน
  🚆บีทีเอส
  รถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เวลา 05.15 – 24.00 น.
  สายสุขุมวิท เปิดให้บริการเวลา 05.15 น.
  สายสีลม เปิดให้บริการเวลา 05.30 น.

  ข้อมูลเพิ่มเติมขสมก. คลิกที่นี่ 👈

  ข้อมูลเพิ่มเติมบีทีเอส คลิกที่นี่ 👈

  #รถประจำทาง #รถเมล์ #ขนส่งมวลชน #รถโดยสาร #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า