กลับไป

รถเมล์แบบไหน ถูกใจคนกรุง

July 8, 2020

  คนกรุง ร้อยละ 79.7 ยังไม่พึงพอใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนน – รอนาน รถไม่พอกับความต้องการ มาไม่ตรงเวลา พร้อมแนะปรับราคาค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย 30 บาท/วัน

  เมื่อที่ 4 กค. กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง“รถเมล์แบบไหน ถูกใจคนกรุง” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,299 คน พบว่า

  46.7% พึงพอใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย

  61.1% ระบุว่าภาพลักษณ์ของรถเมล์ในปัจจุบันคือ “ต้องรอนาน รถไม่พอกับความต้องการ”

  61.6% คาดหวังให้ รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางรวดเร็วขึ้น พร้อมแนะให้ปรับราคาค่าโดยสาร แบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

  46.7% ระบุว่ามีความพึงพอต่อใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย

  33.0% ระบุว่าพึงพอใจปานกลาง

  20.3% พึงพอใจมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนกว่า 79.7% ยังไม่พึงพอใจ กับการให้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈

   

   

  #รถประจำทาง #รถเมล์ #ขนส่งมวลชน  #รถไฟฟ้า #รถโดยสาร #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า