กลับไป

รถตู้เริ่มปรับเป็นมินิบัส 20 ที่นั่ง ขึ้นค่าโดยสาร 5 บาทต่อเที่ยว 😱

June 17, 2019

  ผู้ให้บริการรถตู้เริ่มปรับเป็นมินิบัส 20 ที่นั่ง 🚐 อัพค่าโดยสาร 5 บ./เที่ยว 😱

  💥หลังกรมการขนส่งทางบกออกนโยบายยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทาง กำหนดมาตรการรถโดยสารขนาดเล็กจำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง พบว่า ขณะนี้หลายเส้นทางได้มีการปรับเปลี่ยนจากรถตู้โดยสารมาเป็นมินิบัสบางส่วน ทั้งยังมีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร ขึ้นอีก 5 บาท (ทั้งแบบมินิบัสและรถตู้เดิม) เช่น สาย ต.8 ไทรน้อย-สะพานพระปิ่นเกล้า (พาต้า) ปรับจาก 30 บาทเป็น 35 บาท ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นต้น ส่วนบางเส้นทาง เช่น ต.37 หมู่บ้านบัวทองธานี-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนรถ และไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสาร

  ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวกำหนดให้รถ

  💥หมวดที่ 1 ซึ่งวิ่งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2562

  💥หมวดที่ 3 วิ่งระหว่างจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ

  1.มีจุดแวะจอด บังคับเปลี่ยนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 และ

  2.ไม่มีจุดจอด จะบังคับใช้ 1 ต.ค. 2562

  💥หมวดที่ 4 วิ่งจังหวัดเข้าไปยังอำเภอต่าง ๆ มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2562

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

  #ค่าเดินทางกรุงเทพ #ค่ารถตู้กรุงเทพ #รถมินิบัส

  ก่อนหน้า