กลับไป

อัปเดตการให้บริการ รถไฟฟ้า/รถไฟใต้ดิน ประจำสัปดาห์

August 26, 2021
  MRT ขยายบัตรเที่ยวโดยสารไปถึงสิ้นปี 2564

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ขยายเวลาสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสารหมดอายุ เนื่องจากผลกระทบโควิด-19

  บริษัทฯ ได้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ที่มีเที่ยวโดยสาร หรือ Trip Pass ที่หมดอายุแล้ว สามารถเปลี่ยนเที่ยวโดยสารที่หมดอายุเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารคงเหลือ

  จากเดิมผู้โดยสารที่มี

  • เที่ยวโดยสารในบัตร MRT และ MRT Plus ประเภท 30 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 31 พ.ค.64 และ
  • เที่ยวโดยสารประเภท 60 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64

  ขยายเวลาเพิ่ม ดังนี้

  • บัตรโดยสารประเภท 30 วัน จะหมดอายุในวันที่ 31 ส.ค.64 และ
  • บัตรโดยสารประเภท 60 วัน จะหมดอายุวันที่ 30 ก.ย.64

  ทั้งนี้ ผู้โดยสาร สามารถติดต่อขอรับเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารที่คงเหลือ โดยนำบัตรโดยสารไปติดต่อขอรับคูปองตามประเภทของเที่ยวโดยสารที่หมดอายุ ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

  ทั้งนี้ คูปองการเดินทางดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 60 วัน และไม่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือคืนได้ทุกกรณี และมีเงื่อนไขการใช้เดินทางเป็นไปตามที่ รฟม. และ BEM กำหนด

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈

  #รถไฟฟ้า#บีทีเอส #BTS #BRT #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า