กลับไป

อัปเดตการให้บริการ ขสมก.-รถไฟฟ้า ประจำสัปดาห์

September 2, 2021

  รถประจำทาง ขสมก. และรถไฟฟ้า MRT สายน้ำเงิน-ม่วง ผู้โดยสารใช้บริการได้ไม่เกิน 75% คุมแพร่โควิด

  ขสมก.
  ขสมก. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารทุกคันไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุตามที่กำหนดไว้ เน้นย้ำช่วงเวลาวิ่ง 05.00-21.00 น. เพิ่มความถี่ปล่อยรถเมล์ช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น ห่างกันไม่เกิน 5-10 นาที เพื่อลดแออัดในการใช้บริการ และคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19
  รถไฟฟ้า MRT

  ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารให้ไม่เกิน 75% ของความจุภายในขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยของตนเอง และส่วนรวมตลอดการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT กรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น จะจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร (Group Release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดทั้งในสถานี และในขบวนรถไฟฟ้า

  MRT ได้ปรับเวลาในการให้บริการ โดยรถไฟฟ้า MRT ดังนี้

  • สายสีน้ำเงิน ให้บริการเวลา 06.00 – 21.00 น.
  • สายสีม่วง ให้บริการเวลา 05.30 – 21.00 น.

  (รถไฟขบวนสุดท้ายถึงสถานีปลายทาง เวลา 21.00 น.)

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ (ขสมก.) และ ที่นี่ (MRT) 👈

  #รถประจำทาง #รถไฟฟ้า#MRT #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า