กลับไป

มาตรการใหม่ นั่งติดกันได้เต็มความจุ งดคุยบนบีทีเอสและรถไฟ

September 2, 2020

  กรมการขนส่งทางรางผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 ผู้โดยสารนั่งติดกันได้เต็มความจุ แต่ต้องงดคุย

  วันที่ 1 ก.ย. 63 กรมการขนส่งทางรางได้ออกประกาศ การผ่อนคลายมาตรการพึงปฏิบัติด้านการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 31 ส.ค.2563 ข้อ 1 (3) ให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ

  โดยขอให้ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือดังต่อไปนี้

  1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ทั้งภายในสถานีและขบวนรถ
  2. งดการสนทนาและไม่หันหน้าเข้าหากันภายในขบวนรถ
  3. หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาหรือในขบวนรถที่มีความหนาแน่นแออัด และพึงระวังการเบียดเสียดหรือการสัมผัสผู้อื่น
  4. หมั่นใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งก่อนและหลังการใช้บริการในระบบ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า
  5. ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะภายในสถานีและขบวนรถเผื่อกรณีสอบสวนโรค

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈

  #รถไฟฟ้า #มาตรการป้องกัน #BTS #บีทีเอส #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า