עבודות לילה ברחוב דיזינגוף, ת"א - החל מהלילה, שני 15.5.17

November 19, 2017

  — for English please scroll down—

  נוסעים יקרים,

  החל מיום שני, 15.05.17 ולמשך חודש וחצי, יבוצעו עבודות תשתית ברחוב דיזנגוף בקטע שבין רחוב אסתר המלכה לרחוב בר כוכבא. העבודות תבוצענה בימים א’-ד’ בשעות 22:00 ועד השעה 5:00 בבוקר למחרת. שימו לב כי יתאפשר מעבר הולכי רגל סביב כיכר דיזנגוף.

  הסדרי תנועה:
  • הנסיעה ברחוב דיזנגוף תתאפשר לכיוון היציאות לרחוב ריינס ולרחוב פינסקר בלבד, בשעות 22:00 ועד 00:45
  • רחוב דיזנגוף בקטע שבין רחוב אסתר המלכה לרחוב בר כוכבא ייסגר לחלוטין לתנועה החל מהשעה 00:45 ועד 05:00 בבוקר
  • תבוטל תחנת האוטובוס ברחוב דיזנגוף 100 של הקווים: 39, 61 ו-239 הנוסעים מכיוון דרום לצפון, תחנה חלופית ברחוב ריינס 10
  • תבוטל תחנת האוטובוס ברחוב דיזנגוף 100 של הקווים: 5, 22, 72, 90, 172 הנוסעים מכיוון דרום לצפון, תחנה חלופית ברחוב דיזנגוף 118
  • תבוטל תחנת האוטובוס ברחוב דיזנגוף 95 של הקווים 5, 39, 61, 72, 172, 239 הנוסעים מכיוון צפון לדרום, תחנה חלופית ברחוב פינסקר 63
  • תבוטל תחנת האוטובוס ברחוב דיזנגוף 79 של קו 61 הנוסע מכיוון צפון לדרום, תחנות חלופיות: רחוב פינסקר 63 או רחוב המלך ג’ורג’ 41

   

  • דיזנגוף

  המשך יום נעים,

  Moovit

  ***

  ,Dear passengers

  Starting tonight, Monday, 15.5.17, and for the next month and a half, there will be construction on Dizengoff St. between Esther HaMalka St. and Bar Kochva St.

  Work will take place Sun-Wed, between 22:00 and 5:00 the following morning. Pedestrians will be able to walk around Dizengoff square.

  Traffic updates:
  • Driving through Dizengoff St. will be possible via Reines St. and Pinsker St. only between 22:00 to 00:45.
  • Dizengoff St, between Esther HaMalka St. and Bar Kochva St., will be completely closed for traffic between 00:45 to 5:00.
  • The bus station at 100 Dizengoff St. (lines: 39,61 and 239 from south to north) will be removed. An alternate, temporary station will be at 10 Raines St.
  • The bus station at 100 Dizengoff St. (lines: 5, 22, 72, 90 and 172 from south to north) will be removed. An alternate temporary station will be at 118 Dizengoff St.
  • The bus station at 95 Dizengoff St. (lines: 5, 39, 61, 72, 172 and 239 from north to south) will be removed. An alternate, temporary station will be at 63 Pinsker St.
  • The bus station at 79 Dizengoff St. (line 61 from north to south) will be removed. An alternate, temporary station will be at 63 Pinsker St and 41 King George St.

  דיזנגוף

   

  Have a great day!

  Moovit

  קודם