Επιστροφή
oasth

Διάθεση σπουδαστικών δελτίων μειωμένου κομίστρου ΙΕΚ

March 4, 2019

    Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διάθεση των σπουδαστικών δελτίων (πάσο) στα Δημόσια ΙΕΚ,  αρμοδιότητας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

    Οι σπουδαστές των Δημόσιων ΙΕΚ θα πρέπει να απευθυνθούν στις γραμματείες των σχολών τους για την διαδικασία έκδοσης των σπουδαστικών δελτίων, με  τα οποία δικαιούνται μετακίνηση με τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. με μειωμένο κόμιστρο. Δικαιούχοι των ανωτέρω δελτίων είναι σπουδαστές των Δημόσιων ΙΕΚ ηλικίας έως 22 ετών και θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο κομίστρου, πέραν του σπουδαστικού δελτίου και την Αστυνομική τους ταυτότητα.

    Τα Δελτία ισχύουν έως την 30η.06.2019.

    Προηγούμενα