Back
Ho Chi Minh bus vietnam

Tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt

July 3, 2023

    Tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt số 50 từ ngày 1.7 đến hết ngày 13.8.2023

    Căn cứ vào lịch nghỉ hè năm 2023 của Trường Đại học Bách Khoa, được sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo tạm nhưng hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá số 50: Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia đến hết ngày 13 tháng 8 năm 2023.
    Từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 trở đi, tuyến xe buýt 50 hoạt động trở lại phục vụ hành khách.

    Previous