Thành phÑ HÓ Chí Minh:
Public Transportation Updates

THÔNG BÁO

Cập nhật thông số hoạt động của các tuyến xe buýt dịp Tết Dương lịch 2024 Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo cập nhật thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá…

THÔNG BÁO

Tạm điều chỉnh lộ trình 27 tuyến xe buýt, phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1 Thực hiện thông báo số 14829/TB-SGTVT ngày 01 tháng…

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 5, 8, 24, 27, 45, 53, 56, 65, 74, 122 Kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều…

THÔNG BÁO

Cập nhật thông tin hoạt động các tuyến xe buýt 20, 33, 57, 67, 93, 140 và 150 Để đảm bao việc đi lại của hành khách được thuận lợi, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo…

THÔNG BÁO

Kế hoạch phục vụ Lễ Quốc khánh (2/9) và Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Lễ Quốc khánh (02/9) và Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 sắp…
Page 1 of 2