Thành phÑ HÓ Chí Minh:
Public Transportation Updates

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 9, 47, 78, 79 và 84 Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt…

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 20, 33, 150 Kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động trên các…

THÔNG BÁO

Cập nhật thông số hoạt động của các tuyến xe buýt dịp Tết Dương lịch 2024 Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo cập nhật thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá…

THÔNG BÁO

Tạm điều chỉnh lộ trình 27 tuyến xe buýt, phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1 Thực hiện thông báo số 14829/TB-SGTVT ngày 01 tháng…

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 5, 8, 24, 27, 45, 53, 56, 65, 74, 122 Kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều…
Page 1 of 3