Back
Ho Chi Minh bus vietnam

THÔNG BÁO

August 30, 2023

  Kế hoạch phục vụ Lễ Quốc khánh (2/9) và Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023

  Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Lễ Quốc khánh (02/9) và Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 sắp đến được thuận lợi, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) đã phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ Lễ Quốc khánh (02/9) và Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 như sau:

            * Thời gian phục vụ:

  Lễ Quốc khánh (02/9): từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2023.

  Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ: từ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023.

            * Các tuyến cần tăng số chuyến xe thực hiện/ngày:

  Tuyến xe buýt số 77: điều chỉnh từ 60 chuyến/ngày lên 72 chuyến/ngày tăng 12 chuyến/ngày.

  Tuyến xe buýt số 90: điều chỉnh từ 130 lên 144 chuyến/ngày tăng 14 chuyến/ngày.

            * Các tuyến có sản lượng giảm:

  Các tuyến xe buýt số 1, 4, 6, 8, 16, 27, 31, 36, 43, 45, 53, 59, 65, 68, 69, 102, 104 và 148: giảm 3.032 chuyến.

  Tuyến xe buýt số 55 Công viên phần mềm Quang trung – Khu Công nghệ cao: từ 190 còn 150 chuyến/ngày; Giảm 30 chuyến/ngày.

  Tuyến xe buýt số 56 Bến xe buýt Chợ Lớn – Đại học Giao thông vận tải: từ 200 chuyến còn 170 chuyến/ngày.

  * Các tuyến sẽ ngưng hoạt động:

  Tuyến xe buýt số 50 Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia và tuyến xe buýt số 52 Bến Thành – Đại học Quốc tế đối tượng phục vụ chính là sinh viên sẽ tạm thời ngưng hoạt động, cụ thể: từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 đến ngày 04 tháng 9 năm 2023 giảm 624 chuyến.

  * Các tuyến xe buýt còn lại: không thay đổi thông số hoạt động nhằm đảm bảo tính ổn định để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

   

  Source: buyttphcm

  Previous