Jerusalem light rail strike

April 25, 2023

  שביתת פתע ברכבת הקלה

   
  MOOVIT הרכבת הקלה בירושלים

   

  אגד מתגברת את שירותיה

   

  אגד החלה לתגבר את השירות באמצעות הקווים: 20, 21, 23, 24, 27, 29 שימשיכו עד התחנה המרכזית בבירה, במקום עד הר הרצל. כמו כן, מפסגת זאב ומגבעת התחמושת פועלים קווי שירות סדירים לכיוון מרכז העיר.

  Previous