Hà NÙi:
Public Transportation Updates

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BIỂU, GIÃN CÁCH CHẠY XE VỚI TUYẾN 12, 39, 62, 103A,103B VÀ LỘ TRÌNH, CỰ LY VỚI TUYẾN 50   𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝟏𝟐: ( 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 Đ𝐨̂ – 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐚̀, 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠…

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA XE MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VẬN HÀNH CÁC TUYẾN BUÝT THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA XE MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VẬN HÀNH CÁC TUYẾN BUÝT…

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA XE MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VẬN HÀNH CÁC TUYẾN BUÝT HANOIBUS sẽ đưa xe mới vào hoạt động trên một số tuyến và điều chỉnh biểu đồ thay thế trên…

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH, CHỈ TIÊU VẬN HÀNH TUYẾN BUÝT SỐ 103, NHÁNH TUYẾN 103B: BẾN XE MỸ ĐÌNH – HỒNG QUANG – HƯƠNG SƠN Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp…

THÔNG BÁO

HÀ NỘI BẢO ĐẢM NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN BẲNG XE BUÝT DỊP QUỐC KHÁNH 2/9 Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty vận…
Page 1 of 2