Επιστροφή
oseth

Μετονομασία λεωφορειακών γραμμών και στάσεων

September 23, 2020

  Δύο από τις ιστορικότερες και παλαιότερες λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ, αλλάζουν όνομα μετά από περίπου μισό αιώνα, ενώ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποκτά τις δικές της στάσεις.

  Συγκεκριμένα, με απόφαση του ΟΣΕΘ, μετονομάζονται άμεσα οι λεωφορειακές γραμμές Νο9 και Νο52, από  «Ν.Σ.Σ. – ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ» σε «Ν.Σ.Σ. – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» και από «Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – Α.Τ.Ε.Ι.- ΣΙΝΔΟΣ» σε «Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΣΙΝΔΟΣ», αντίστοιχα.

  Οι σχετικές αλλαγές γίνονται στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού της Θεσσαλονίκης, με προσαρμογή στις σύγχρονες ονομασίες εμπορικών και χωρικών προορισμών μεγάλης κλίμακας.

  Αλλαγές θα υπάρξουν και στα ονόματα των τροποποιήσεων των δύο λεωφορειακών γραμμών (Νο 9Α «Ν.Σ.Σ.- ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ» σε «Ν.Σ.Σ.- ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ», Νο 9Β «Ν.Σ.Σ.- ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Κ.Τ.Ε.Ο.» σε «Ν.Σ.Σ.- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Κ.Τ.Ε.Ο.», Νο 9Ε «Ν.Σ.Σ.- Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ» σε «Ν.Σ.Σ.- Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ», Νο 52Α από «Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – Α.Τ.Ε.Ι.» σε «Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ»).

  Επιπλέον, μετoνομάζονται:

  -οι συζυγείς στάσεις «Α.Τ.Ε.Ι.» σε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ» (κωδικοί ivr: 20079 και 20080 καθώς και 20045 και 20197 αντίστοιχα),

  – η στάση «ΠΥΛΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ» (κωδικός ivr: 13044) σε «ΠΥΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»,

  – οι συζυγείς στάσεις «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ» των λεωφορειακών γραμμών Νο 31 και 40 (κωδικοί ivr: 01322 και 01323 αντίστοιχα) σε «ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», καθώς στην περιοχή έχουν μεταφερθεί οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  Προηγούμενα