לקראת פסח - שינויים בתנועת הרכבות

November 19, 2017

  — for English please scroll down—

  נוסעים יקרים,

  במהלך החג וחול המועד פסח הרכבות תפעלנה על פי לוח זמנים ייעודי.

  יום א’ 9.4.17 – הרכבת היוצאת מתחנת ב”ש מרכז בשעה 22:59 תסיים נסיעתה בתחנת ת”א סבידור מרכז (במקום בתחנת נתניה).

  ערב חגיום ב’ 10.4.17 (ערב פסח) – הרכבות תפעלנה במתכונת יום ו’.

  מוצאי חג יום ג’ 11.4.17 הרכבות תפעלנה במתכונת מוצ”ש.

  חול המועד:

  ימים ד’-ה’ 12-13.4.17 – הרכבות תפעלנה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל.

  בנוסף, הארכנו את מסלול נסיעתן של הרכבות בקו הרצלייה – ירושלים בקו באר שבע – חיפה  ובקו בית שאן – חיפה:

  • קו הרצליה – ירושלים

  הרכבות היוצאות מתחנת הרצליה בשעות 09:29, 11:29 ו- 13:29 , תסיימנה נסיעתן בתחנת ירושלים מלחה (במקום בתחנת בית שמש).

  הרכבות לתחנת הרצליה תחלנה נסיעתן מתחנת ירושלים מלחה (במקום מתחנת בית שמש) בשעות 10:16, 12:16, 14:16.

  בנוסף, הרכבות היוצאות מתחנת הרצלייה בשעות 12:29, 14:29, 15:29, 16:29 ו-17:29 תעצורנה גם בתחנות ירושלים – גן החיות התנ”כי וירושלים מלחה.

  הרכבת היוצאת מתחנת ירושלים מלחה בשעה 11:16 תעצור גם בתחנת ירושלים – גן החיות התנ”כי ותסיימנה נסיעתה בתחנת הרצליה.

  חברת אגד תפעיל את קו 111 של מתחנת מלחה לכותל המערבי ובחזרה בתיאום עם זמני הרכבות.

  • קו באר שבע – חיפה

  הרכבות היוצאות בשעות 10:59, 09:59 ,08:59 ו-11:59 מתחנת באר שבע מרכז תסיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה (במקום בתחנת תל אביב סבידור-מרכז) ותעצורנה בתחנות ת”א האוניברסיטה, חיפה חוף כרמל וחיפה בת גלים.

  הרכבות לתחנת באר שבע מרכז תחלנה נסיעתן מתחנת חיפה מרכז השמונה (במקום מתחנת תל אביב סבידור-מרכז) בשעות 11:06, 12:06, 13:06 ו- 14:06 ותעצורנה בתחנות חיפה בת גלים, חיפה חוף כרמל ות”א האוניברסיטה.

  • קו בית שאן – חיפה

  הרכבות היוצאות בשעות  07:02, 06:02 מתחנת בית שאן תסיימנה נסיעתן בתחנת חיפה חוף הכרמל (במקום בתחנת חיפה בת גלים).  הרכבות לתחנת בית שאן תחלנה נסיעתן מתחנת חיפה חוף כרמל (במקום מתחנת חיפה בת גלים) בשעות 16:36, 18:36.

  יום ו’ 14.4.17 – הרכבות תפעלנה במתכונת רגילה (מתכונת יום ו’).

  מוצ”ש 15.4.17 – הרכבות תפעלנה כרגיל (מתכונת מוצ”ש).

  ערב חג שני – יום א’ 16.4.17 – הרכבות תפעלנה במתכונת יום ו’.

  מוצאי חג יום ב’ 17.4.17 –  הרכבות תפעלנה במתכונת מוצש

  אסרו חג – יום ג’ 18.4.17 הרכבות תפעלנה במתכונת ימי חול של חול המועד

  כמעט חג שמח… ונסיעה טובה!

  Moovit

  ***

   Passover Schedule

  During the Holiday and Chol HaMoed of Passover the trains will operate according to a designated schedule.
  Sunday 9.4.17 – the train departing from Be’er Sheva Central Station at 22:59 shall terminate its trip at Tel Aviv Savidor Central Station (instead of Netanya Station).

  Holiday Eve – Monday 10.4.17 (Passover Eve) – the trains will operate pursuant to Friday Schedule.

  Holiday Conclusion – Tuesday 11.4.17 the trains will operate on Saturday Night Schedule.

  Chol HaMoed:
  Wed-Thu 12-13.4.17 – the trains will operate according to the ordinary schedule. In addition, we extended the travel route of the trains in the Line of Herzlia – Jerusalem, in the Line of Be’er Sheva – Haifa and in the Line of Beit She’an – Haifa:

  • Herzliya – Jerusalem:

   The trains departing from Herzliya Station at 09:29, 11:29 and 13:29, shall terminate their trip at Jerusalem Malha Station (instead of Beit Shemesh Station). The trains to Herzliya Station shall start their trip from Jerusalem Malha Station (instead of Beit Shemesh Station) at 10:16, 12:16, 14:16.

  In addition, the trains departing from Herzlia Station at 12:29, 14:29, 15:29, 16:29 and 17:29 shall also stop at the stations of Jerusalem – the Biblical Zoo and Jerusalem Malha.

  The train departing from Jerusalem Malha Station at 11:16 shall also stop at Jerusalem – the Biblical Zoo Station and shall terminate its trip at Herzliya Station.

  • Egged Company will operate Line111 going from Malha Station to the Western Wall and back, in coordination with the train schedules/
  • Be’er Sheva – Haifa Line:

   Trains departing at 08:59, 09:59, 10:59 and 11:59 from Be’er Sheva Central Station shall terminate their trip at the Haifa Center HaShmona Station (instead of Tel Aviv Savidor Central Station) and shall stop at the stations of Tel Aviv University, Haifa Hof HaCarmel and Haifa Bat Galim.
   The Trains to Be’er Sheva Central Station shall start their trip from Haifa Center HaShmona Station (instead of Tel Aviv Savidor-Central Station) at 11:06, 12:06, 13:06 and 14:06 and shall stop at the stations of Haifa Bat Galim, Haifa Hof HaCarmel and Tel Aviv University.

   

  • Beit She’an – Haifa Line:

   Trains departing at 06:02, 07:02 from Beit She’an Station shall terminate their trip at Haifa Hof HaCarmel Sattion (instead of at Haifa Bat Galim Sation).
   Trains to Beit She’an Station shall start their trip from Haifa Hof HaCarmel Station (instead of Haifa Bat Galim Station) at 16:36, 18:36.

  Friday 14.4.17 – the trains will operate on ordinary schedule (Friday schedule).

  Saturday Night 15.4.17 – the trains will operate as usual (Saturday Night schedule).
  Second Holiday Eve – Sun 16.4.17 – the trains will operate on Friday schedule.

  Holiday Conclusion – Monday 17.4.17 –  the trains will operate on Saturday Night schedule.

  Isru Chag – Tue 18.4.17 – the trains will operate on weekday schedule of Chol HaMoed.

  Moovit

  קודם