Sovev Tel Aviv – Hebrew

April 25, 2023

  סובב תל אביב יפו 2015

  יום שישי 02-09-2015

   
  Moovit- TLV bike race
   

  מפת מסלול האופניים
  תחנות בסביבה יסגרו ומסלולים ישונו

   
  Moovit - station map
   

  יחולו שינויים בקווים הבאים:

  אגד
  • קווים היוצאים מתל אביב:
   26,71,83,88,126,171,174,271,300,301
  • קווים היוצאים מחולון:
   26,88
  • קווים היוצאים מראשון לציון:
   83,126,174,175
  דן
  • קווים שיסגרו עד 13:00:
   11,13,37,41,100
  • קווים שישתנו:
   1,4,5,6,9,10,18,22,24,25,
   33,39,40,41,42,43,61,63,66,72,
   89,104,125,129,140,142,161,
   166,172,189,204,239,240,289
  קווים
  • קו 55 מקריית אונו לתל אביב ולהפך
  • קו 56 מרידינג ליהוד ולהפך
  • קו 137 מיהוד לאוניברסיטת תל אביב
  מטרופולין
  • קווים 47,48
  • קו 90 להרצליה ללא שינוי

   

  לפרטים על שינוי מסלולי האוטובוסים ולפרטים נוספים היכנסו ל”התראות שירות” בתפריט ה”נוספים”

  Previous