סובב תל אביב יפו 2016

October 20, 2016

  = For English, please scroll down =

  יום שישי 21-10-2016 סובב תל אביב יפו, רחובות רבים יסגרו לתנועה וקווי התחבורה הציבורית ישנו את מסלולם או יסגרו

  מפת מסלול הרכיבה: תחנות בסביבה יסגרו ומסלולים ישונו

  MoovitMap

  יחולו שינויים בקווים הבאים:

  אגד
  • קווים היוצאים מתל אביב: 26,71,83,88,126,171,174,175,271,300,301
  • קווים היוצאים מחולון: 26,88
  • קווים היוצאים מראשון לציון: 83,126,174,175
  דן
  • קווים שיסגרו עד 13:00: 11,13,37,41,100
  • קווים שישתנו:

  1,3,4,6,9,10,18,22,24,25,33,39,40,41

  42,43,61,63,66,72,89,104,125,129,

  140,142,161,166,172,189,204,239,240,289

  קווים
  • קו 55 מקריית אונו לתל אביב ולהפך
  • קו 56 מרידינג ליהוד ולהפך
  • קו 68 מתל אביב לקרית אונו
  • קו 137 מיהוד לאוניברסיטת תל אביב
  • קו 168 מיהוד לאוניברסיטת תל אביב
  מטרופולין
  • קווים 47,48
  • קו 90 לכיוון תל אביב
  • קו 90 להרצליה ללא שינוי

  לפרטים על שינוי מסלולי האוטובוסים ולפרטים נוספים היכנסו ל”התראות שירות” בתפריט ה”נוספים”

  ==English:==

  Friday, 21-10-2016

  Bicycle route map: Stations nearby will be closed

  MoovitMap

  There will be change on these routes :

  Egged
  • All lines and routes that originate from Tel Aviv: 26,71,83,88,126,171,1754,271,300,301
  • All lines and routes that originate from Holon: 26,88
  • All lines and routes that originate from Rishon Le’Zion: 83,126,174,175
  Dan
  • The following lines will not be running until 1PM: 11,13,37,41,100
  • The routes of the following lines will be changed:

  1,3,4,6,9,10,18,22,24,25,33,39,40,

  41,42,43,61,63,66,72,89,104,125,129,

  140,142,161,166,172,189,204,239,240,289

  Kavim
  • Line 55 from Kyriat Ono to Tel-Aviv and vice versa
  • Line 56 from Reading to Yahud and vice versa
  • Line 137 from Yahud to Tel Aviv University
  • Line 168 from Yahud to Tel Aviv University
  Metropoline
  • Lines 47,48, 90 (from Hertzelia)
  • Line 90 to Hertzelia: NO CHANGE

   

  For more information on detours or delays, check in the “More” section > “Service Alerts” tab.

  Previous